Kontakt et Opplæringskontor i ditt fylke.

Opplæringskontorer med Transport og logistikk er representert i alle landets fylker. Opplæringskontorene er bl.a. behjelpelig ved godkjenning som lærebedrift og har kontakt med aktuelle søkere til læreplass.

Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av