Digital konferanse Transport & Logistikk 2020

19. og 20. oktober 2020 arrangeres Transport & Logistikk 2020. 100% digital konferanse.

07.10.2020

 

Til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter

Informasjon til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter under koronautbruddet våren 2020.

20.03.2020

 

Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse

Denne forskriften gir midlertidig unntak fra bestemmelser om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften. Gjelder også personer som ikke har eller får gjennomført sikkerhetskurs på bane

18.03.2020

 

Kritisk personell i transportsektoren

I den rådende situasjonen er det svært viktig å kunne opprettholde både gods- og persontransport. Kollektivtransporttilbudet må opprettholdes slik at folk med kritiske samfunnsfunksjoner kan komme seg til og fra jobb og samtidig holde avstand til hverandre.

18.03.2020

 

Lærlinger og korona-pandemien

Det er tillatt å heve lærekontrakten eller permittere en lærling. NHO og LO er allikevel enige om at så lenge man har en produksjon i bedriften som gjør at man kan gi en forsvarlig opplæring, bør lærlingen skjermes. Hovedregelen bør være at "lærlingen skal forlate bedriften sammen med siste fagarbeider».

16.03.2020

 

Høring ny opplæringslov

Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utredningen sendes nå på høring med høringsfrist 1. juli 2020

31.01.2020

 

Nye læreplaner utsettes til 2021

Utdanningsdirektoratet har informert oss om at arbeidet med læreplanene på Vg2 og Vg3 for yrkesfaglige utdanningsprogram er utsatt. Dette betyr at høringen publiseres medio August 2020 og at læreplanene fastsettes i februar 2021

16.01.2020

 

Kollegahjelpen

Sotin har fått på plass en avtale med NLF der våre lærlinger kan benytte NLF sin landsdekkende støtteordning Kollegahjelpen ved ulykker, ran og andre traumatiske hendelser

17.12.2019

 

Transportportal.no letter tilgangen til data om transport

Mandag 2. desember åpner Statens vegvesen dørene til Transportportal.no. Den nasjonale inngangsporten for veg- og transportdata gjør det enkelt finne data om veg, transport og trafikk.

05.12.2019

 

Fra Potet til Akevitt

Årets høstkonferanse i SOTIN er lagt til Brumunddal i Ringsaker. Vi har mange viktige og spennende saker på agendaen.

13.11.2019

 

Firda Billag ble årets lærebedrift 2018

Firda Billag ble kåret til årets lærebedrift for 2018. Prisen ble delt ut i sammenheng med Transport og Logistikk 2019

26.09.2019

 

Sats på en ungdom!

515 ungdommer har læreplass som Yrkessjåførfaget som førstevalg. Dette er en økning på 50% på få år. Ta kontakt med et av Opplæringskontorene i SOTIN hvis bedriften vil sikre seg en lærling

05.05.2019

 

Flere søker yrkessjåførfaget

Søkertall til videregående opplæring er publisert fra Utdanningsdirektoratet. De viser en økning i søkertallet til yrkessjåførutdanningen.

25.04.2019

 

Møt fremtidens arbeidsgivere innen bil-, transport- og logistikkyrket!

Opplæringskontorer og lærebedrifter, som har transport-, logistikkog bilfag i Norge, ønsker med dette å invitere alle elever og lærere i 10. klasse og videregående skole velkommen til å besøke Transport & Logistikk 2019, konferanse og messe.

28.03.2019

 

Vil du jobbe som bussjåfør?

Det er behov for 1000 nye bussjåfører hvert år. Yrkessjåfører trenges over alt i landet, i by og distrikt, du vil alltid kunne få jobb i nærheten av hjemsted.

23.01.2019

 

Lærlingene fikk hyllest

Transportnæringen står overfor tidenes største rekrutteringsutfordring. Derfor har NLF lagt inn mye ressurser den siste tiden for å tilrettelegge slik at stadig flere som ønsker seg inn i yrket, får anledning til å gjøre dette.

23.01.2019

 

Nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget

Opplæringskontorene som jobber med transport og logistikk i Sotin-nettverket er enige om å gi nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget i 2019.

29.11.2018

 

Årets lærebedrift 2017

Prisen for årets lærebedrift i SOTIN ble delt ut på lørdag. Det er ASKO NORD som er mottaker av prisen.

13.11.2018

 

Se SOTIN sin brosjyre

Er du en ansvarsfull og serviceinnstilt person? Liker du å behandle både passasjerer og gods? Ønsker du en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver?

13.11.2018

 

Gullmedalje til Vestfold og Hordaland!

Yrkes NM er ferdig. 18 ungdommer har konkurrert i tre dager. Gullmedaljene gikk til Hordaland og Vestfold. Vi gratulerer med seieren

25.10.2018

 

Yrkes NM 2018 - Yrkessjåførfaget

Årets mesterskap arrangeres på Hellerudsletta utenfor Oslo 23 til 25. oktober.

19.10.2018

 

Yrkes NM i Yrkessjåførfaget

Yrkes NM arrangeres 23 til 25 oktober. Yrkessjåførfaget er representert og 19 ungdommer fra hele landet skal konkurrere. Møt opp på Hellerudsletta, arrangemnetet er åpent for alle og det er gratis

18.10.2018

 

Læreplassgaranti og utdanningsstøtte

120 ungdommer i Oslo og Akershus fikk læreplassgaranti. Samferdselsministeren ga lovnad om utdanningsstøtte til førerkort for voksne

27.09.2018

 

Østlandsmesterskap i Otta

19 Yrkessjåførlærlinger fra syv fylker var samlet til Østlandsmesterskap på Otta. Lærlingene hadde et generelt høyt faglig nivå, og ble testet ut i arbeidsoppgaver som de møter på i sitt yrke. De beste fra Østlandsmesterskapet går videre til Yrkes-NM i oktober.

24.05.2018

 

Yrkes NM 2018

Yrkes NM 2018 arrangeres 23 til 25 oktober. SOTIN er arrangør på vegne av Transport og Logistikkbransjen. For første gang skal det arrangeres det Yrkes NM i Logistikkfaget.

25.01.2018

 

Kjøretillatelsen godkjennes digitalt ved kontroll

Godkjent tillatelse/lærekontrakt skal ALLTID medbringes under kjøring og fremvises ved kontroll enten på smarttelefon, nettbrett, pc eller i papirversjon.

04.12.2017

 

Motiverende veikart i Vestfold

Jeg er ikke vant til å dele tankene mine med andre, men jeg syns egentlig det føles greit å få det ned på et ark likevel, sier Oliver Müller.

31.10.2017

 

Flere unge vil bli Yrkessjåfører!

I VIGO er det en kraftig vekst i søkertallet til Yrkessjåførfaget i år. På landsbasis er det hele 22% økning fra 2016. Nå kan det bli kamp om plassene på førerkortopplæring til høsten.

23.03.2017

 

NHO-rapport: – Norge trenger 1000 nye bussjåfører årlig

«Ikke min type jobb» og «lite penger i det» sier ungdom om bussjåføryrket. Samtidig er Norge avhengig av å utdanne 1000 nye sjåfører hvert år for å få nok folk til å reise kollektivt, ifølge nye beregninger.

27.01.2017

FAQ

Søknad om stipend hvis du må bo borte for å gå på landslinje

Det er ikke uvanlig at lærlinger må bo borte den perioden de er på landslinje for å ta førerkort. Lærlinger som bor borte kan kvalifisere til stipend. Søknad om stipend kan sendes til Statens Lånekasse når lærekontrakten er godkjent av Fylkeskommunen. Lærlingen er ansvarlig for å dokumentere at han/hun bor på hybel. Dokumentasjon må legges ved søknaden. Bekreftelse i PDF format fylles ut av Opplæringskontoret der lærlingen har kontrakt. Her finnes det en mal som kan brukes. Bekreftelse læreplass lånekassen.docx

Vg2 Transport og logistikk rekrutterer fra Vg1 – kursene Teknikk Industriell Produksjon og Service og Samferdsel. Innebærer det noen forskjell på hvilket Vg1 kurs man tar for det videre løp?

Elever som går Vg1 Service og samferdsel får gjennom sin læreplan innføring i økonomi og drift. Denne kompetansen vil tilfredsstille kravene som stilles ved anskaffelse av løyve. Her vil elevene få innføring i viktige områder som bl.a;

  • etablering av virksomhet, - driftfasen, - kostnader og kalkyler,

  • føre og avslutte enkle regnskap, - regnskap og regelverk m.m

Elever som har valgt Vg1 TIP får ikke denne økonomidelen med seg og må følgelig tilegne seg denne på annen måte før man er faglig kvalifisert for å inneha eget løyve. Muligheten for TIP – elever er at de selv melder seg på kurs som tilfredsstiller det de etterspør. NKI – kurset ”Økonomi og ledelse” er løsningen for disse elevene. Her må det påregnes en kostnad som tilfaller kandidaten.

Hva skjer hvis jeg velger å være lærling i et annet fylke enn det jeg opprinnelig kommer fra?

Her har eleven / lærlingen full rett til å velge selv. Ønsker han / hun å være lærling i et annet fylke er det helt greit.

Ta kontakt med din lærebedrift og avklar rundt læreforholdet. Viktig at man orienterer rundt dette til alle det angår. Ikke minst fagenhet for videregående opplæring i Fylkeskommunen hvor læreavtalen  er inngått. Er det usikkerhet rundt dette anbefaler vi sterkt å ta kontakt med ditt lokale opplæringskontor for å innhente råd. Det finnes ingen dumme spørsmål!


Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av  
123movie