Kran- og løfteoperasjonsfaget

Faget skal gi lærlingene breddekunnskap og ferdigheter innen planlegging, risikovurdering, sikker utførelse, evaluering og vedlikehold ved bruk av løfteutstyr. Dyktige og selvstendige fagarbeidere skal bidra til å gjennomføre komplekse løfteoperasjoner, som vil stille spesielle krav til god breddeforståelse og kunnskap i hele konsekvensrekkefølgen av en løfteoperasjon. Dette for at arbeidsoppgavene kan løses på en slik måte at personell, materiell og miljø ikke utsettes for en uakseptabel risiko.

Last ned vår brosjyre om kranførerfaget

Utdanningsveien

VG1 Teknologi- og industrifag – 12 mnd.

 • Fellesfag
 • Felles programfag
 • Yrkesfaglig fordypning med praktisk opplæring
 • Muligheter for utplassering i transport- og logistikkbedrifter

VG2 Transport og logistikk – 12 mnd.

 • Fellesfag
 • Felles programfag transport og logistikk
 • Førerkort klasse B
 • Truckføreropplæring
 • ADR
 • Yrkesfaglig fordypning (utplassering) i én eller flere bedrifter innenfor logistikk, transport og kranbransjen

VG3 Læretid i bedrift – Kranfaget – 24 mnd.

 • Opplæring og praksis i bedrift
 • Førerkort klasse C
 • Lærlingen skal skaffe seg bred erfaring i yrket
 • Planlegge, risikovurdere, utføre og evaluere løfteoperasjoner selvstendig og sammen med andre
 • Kranførersertifikat klasse G1, G8, samt en annen hovedkran
 • Læretiden avsluttes med en todagers praktisk fagprøve

Om man ønsker å bli kranfører er den vanligste veien å gå VG1 Teknologi- og industrifag produksjon første året, for så å gå over til VG2 Transport og logistikk andre året.

Etter å ha gått Transport og logistikk kan man søke seg inn som lærling i Kranfaget.

Læretiden i bedrift

Læretiden i bedrift går normalt over 2 år og man vil til vanlig få én årslønn fordelt over disse årene. I løpet av læretiden skal man blant annet opparbeide seg kompetanse på å planlegge, styre, gjennomføre og evaluere løfteoperasjoner, kontrollere løfteredskaper og løfteinnretninger i tråd med gjeldende regelverk, utføre løfteoperasjoner i tråd med gjeldende regelverk, betjene mobilkran og en annen hovedkran, betjene truck, lastebilkran, fastmontert hydraulisk kran og bro- og traverskran, utføre logistikkplanlegging i tråd med gjeldende regelverk, planlegge, styre, gjennomføre og evaluere ulike typer riggeoperasjoner

Om man ikke har gått på TIF eller Transport og logistikk, kan man fortsatt søke seg inn som lærling, men læretiden vil da bli noe lengre, inntil fire år.

Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift.
Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er relevante for bransjen.

Oslo og Viken Øst

Opplæringskontoret for service og samferdsel
Industriveien 11b, 2020 Skedsmokorset

Telefon: 22 25 75 03
E-post: oss@oltf.no
www.logistikkfag.no

Vestland

OK Transport og logistikk Firdavegen 6, 6801 Førde Telefon: 413 26 005 E-post: post@transportfag-sfj.no www.transportfag-sfj.no


Trøndelag Sør

OLKT
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller

Telefon: 950 03 766
E-post: post@olkt.no
www.olkt.no


Innlandet Øst

OTL Hedemark
Stolvstadvegen1, 2360 Rudshøgda

Telefon: 489 92 683
E-post: tom@otl-hedemark.no
www.otl-hedmark.no


Agder

Opplæringskontoret transport og logistikk Agder
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand

Telefon: 959 35 971
E-post: katrine@otl-agder.no
www.otl-agder.no

Viken Vest, Vestfold og Telemark

Opplæringskontoret Logistikk og Transport
Dr. Graaruds plass 6, 3080 Holmestrand

Telefon: 33 09 94 60
E-post: post@transportfag.no
www.transportfag.no


Innlandet Vest

OKBT Vestoppland
Damvegen 8, 2827 Hunndalen

Telefon: 905 32 785
E-post: jim@billerling.no
www.billerling.no

Tromsø og Nord-Troms

OKBT i Nord
Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø

Telefon: 480 39 833
E-post: post@bilfagtroms.no
www.bilfagtroms.no


Trøndelag Nord

OKBT
Bomveien 3, 7725 Steinkjer

Telefon: 950 22 200
E-post: okbt@okbt.no
www.okbt.no

Innlandet Nord

Opplæringskontoret Gudbrandsdalen

Skansen 7, 2670 Otta

Telefon: 995 57 788
Epost: post@opplaeringotta.no
www.opplaeringotta.no

Rogaland

Lærlingkontoret Yrkessjåfør og logistikk SA
Eikeskogvegen 30, 5570 Aksdal

Telefon: 928 87 590
E-post: post@larlingekontoret.no
www.lærlingekontoret.no

Nordland Midt

Indre Salten Opplæringskontor
Sjøgt. 86, Fauske

Telefon: 75 64 38 20
E-post: isok@isok.no
www.isok.no

Nordland Nord

OKIV
Postboks 189, 8459 Melbu

Telefon: 76 15 98 23
E-post: post@okiv.no
www.okiv.no

Finnmark

OTRAL
Storengveien 6, 9515 ALTA, Norge

Telefon: 95 93 77 74
E-post: post@otral.no

Nord-Helgeland

Opplæringskontoret Nord-Helgeland
Mellomvika 1, 8622 Mo i Rana, Norge
Telefon: 75 12 67 30
E-post: post@onh.no

xxx

YVIA
Margrethe Jørgensens vei 12, 9406 Harstad
Telefon: 416 66 320
yvia.no

Samarbeidspartnere