KURS


Opplæringskontorene gjennomfører ulike kurs som er relevant for bransjen. Ta kontakt med ditt lokale opplæringskontoret for nærmere informasjon.

Aktuelle kurs kan være:

  • Fagbrevkurs i Yrkessjåfør- og Logistikkfaget
  • Transport av farlig gods (ADR)
  • Truckføreropplæring
  • Lastebilkran
  • Kurs for faglige ledere
Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av