HVOR KAN JEG FÅ LÆREPLASS?


 
 
YRKESSJÅFØR
I yrkessjåførfaget kan du få læreplass hos en bedrift som driver transport av varer eller personer. Det kan være både nærtransport og langtransport. Bedriften må være godkjent som lærebedrift.
 
 
LOGISTIKKOPERATØR 
I logistikkfaget kan du få læreplass på en godsterminal eller hos handel- og produksjonsbedrifter
Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av