Om SOTIN


SOTIN er et nettverk av opplæringskontorer, lærebedrifter og andre organisasjoner innen transport og logistikkfag. Vi jobber i hovedsak med rekruttering og opplæring av lærlinger. SOTIN tilbyr ikke kurs, opplæring med mer, slike aktiviteter gjennomføres av medlemmene. Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift, noen av dem tilbyr etterutdanning for yrkessjåfører, fagbrevkurs, ADR opplæring, truckførerkurs mm.  Se lokale kontorer i menyen for mer informasjon.


SOTIN skal på vegne av sine medlemmer koordinere tiltak for utvikling av best mulig opplæring, utdanning og etterutdanning av lærlinger, lærekandidater og andre yrkesutøvere. Videre delta i nødvendig samarbeid for fremme av ovennevnte.

SOTIN som forening eies av sine medlemmer. Oppgaver som SOTIN skal jobbe med bestemmes av årsmøtet. 

Kontaktperson i SOTIN: Charles Galaasen, 90477288

Styret i SOTIN:

Trond Helge Henriksen, Styreleder
Opplæringskontoret for Bil- og Transportfag i Tromsø

Tone Halseth, Styremedlem

Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Nord-Trøndelag

Per Steinar Brendløkken, Styremedlem

Opplæringskontoret for flere fag på Otta 

Liv Karin Johnsen, Styremedlem
Opplæringskontoret Transport og Logistikk Agder

Vibecke Engø Jensen, Varamedlem
Opplæringskontoret Logistikk og Transport, Vestfold, Telemark og Buskerud


Fra venstre, Per Steinar Brendløkken, Trond Helge Henriksen, Tone Halseth, Liv Karin Johnsen, Vibecke Engø Jensen

Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av