Om SOTIN

SOTIN består av Opplæringskontorer og arbeidsgiverorganisasjoner innen Transport og Logistikkbransjen i Norge. Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med rekruttering og opplæring av lærlinger innen Logistikk- og Transportbransjen. I tillegg tilbyr medlemmer ulike kurs og opplæring som er relevant for bransjen. SOTIN skal på vegne av sine medlemmer koordinere tiltak for utvikling av best mulig opplæring, utdanning og etterutdanning av lærlinger, lærekandidater og andre yrkesutøvere. Videre delta i nødvendig samarbeid for fremme av ovennevnte. SOTIN er organisert som forening og «eies» av sine medlemmer. Oppgaver som SOTIN skal jobbe med bestemmes av årsmøtet.

SOTIN som organisasjon har god oppmerksomhet i bransjen. SOTIN og de enkelte Opplæringskontorene blir tatt med på råd i mange sammenhenger. Opplæringskontorene besitter en betydelig kompetanse når det gjelder fagopplæring innen Transport og Logistikkfagene. I nettverket finnes det ekspertkompetanse på en rekke områder som er relevante for både, myndigheter, organisasjoner, samt transport- og logistikkbedriftene.

Styret jobber aktivt for å rekruttere flere medlemmer til SOTIN slik at organisasjonen skal fortsette å være landsdekkende innenfor vårt fagfelt. SOTIN har et godt og utviklende samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport.

  • Skape gode møteplasser for utdanning og arbeid, forpliktende samarbeid nasjonalt og regionalt
  • Sikre jevnlig/systematisk oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for kompetansearbeid nasjonalt og regionalt

  • Sikre implementering/igangsetting av tiltak i tråd med sentrale og regionale føringer og planer

  • Gi råd til utdanningsmyndigheter, bransjen, Statens vegvesen og medlemmer i SOTIN

  • Følge opp handlingsprogram og tiltak, evaluere, justere

  • Spredning, implementering av kunnskap

  • Rekruttering til logistikk- og transportbransjen

Kontaktpersoner i SOTIN

Anne Marie Fjellseth

KOORDINATOR

Jobber til daglig som opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for Service og Samferdsel SA i Oslo og Viken

Telefon: 413 98 696
E-post: post@sotin.no

Trond Helge Henriksen

STYRELEDER

Jobber til daglig som Daglig leder i Opplæringskontoret for Bil & Transportfag i Nord

Telefon: 920 17 250
E-post: trond.helge@bilfagtroms.no

Jim Nybø

NESTLEDER

Jobber til daglig som Daglig leder i Opplæringskontoret for Bil- og Transportfag i Oppland

Telefon: 905 32 785
E-post: jim@billerling.no

Vibecke Engø Jensen

STYREMEDLEM

Jobber til daglig som Daglig leder i Opplæringskontoret for Logistikk og Transport i Viken, Vestfold og Telemark

Telefon: 970 70 310
E-post: vibecke@transportfag.no

Knut Willy Sørensen

STYREMEDLEM

Jobber til daglig som Daglig leder i Opplæringskontoret for Service og Samferdsel i Oslo

Telefon: 908 28 554
E-post: knut.willy@oltf.no

Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift.
Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er relevante for bransjen.


Oslo og Viken

Opplæringskontoret for service og samferdsel
Industriveien 11b, 2020 Skedsmokorset

Telefon: 22 25 75 03
E-post: oss@oltf.no
www.logistikkfag.no


Sogn og Fjordane

OK Transport og terminalfag i Sogn og Fjordane
Firdavegen 6, 6801 Førde

Telefon: 917 77 496
E-post: rune@transportfag-sfj.no
www.transportfag-sfj.no


Trøndelag Sør

OLKT
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller

Telefon: 950 03 766
E-post: post@olkt.no
www.olkt.no


Innlandet Øst

OTL Hedemark
Stolvstadvegen1, 2360 Rudshøgda

Telefon: 489 92 683
E-post: tom@otl-hedemark.no
www.otl-hedmark.no


Agder

Opplæringskontoret transport og logistikk Agder
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand

Telefon: 959 35 971
E-post: katrine@otl-agder.no
www.otl-agder.no

Viken, Vestfold og Telemark

Opplæringskontoret Logistikk og Transport
Dr. Graaruds plass 6, 3080 Holmestrand

Telefon: 33 09 94 60
E-post: post@transportfag.no
www.transportfag.no


Innlandet Vest

OKBT Vestoppland
Damvegen 8, 2827 Hunndalen

Telefon: 905 32 785
E-post: jim@billerling.no
www.billerling.no


Tromsø og Finnmark

Opplæringskontoret for Bil & Transportfag i Nord
Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø

Telefon: 480 39 833
E-post: post@bilfagtroms.no
www.bilfagtroms.no


Trøndelag Nord

OKBT
Bomveien 3, 7725 Steinkjer

Telefon: 950 22 200
E-post: okbt@okbt.no
www.okbt.no


Innlandet Nord

Opplæringskontoret for flere fag på Otta
Skansen 7, 2670 Otta

Telefon: 995 57 788
Epost: post@opplaeringotta.no
www.opplaeringotta.no


Rogaland Nord

Lærlingkontoret Yrkessjåfør og logistikk SA
Eikeskogvegen 30, 5570 Aksdal

Telefon: 928 87 590
E-post: post@larlingekontoret.no
www.lærlingekontoret.no


Nordland

Indre Salten Opplæringskontor
Sjøgt. 86, Fauske

Telefon: 75 64 38 20
E-post: isok@isok.no
www.isok.no


Opplæringskontoret i Vesterålen

OKIV
Postboks 189, 8459 Melbu

Telefon: 76 15 98 23
E-post: post@okiv.no
www.okiv.no


Opplæringskontoret for Transport og Logistikk Finnmark

OTRAL
Storengveien 6, 9515 ALTA, Norge

Telefon: 95 93 77 74
E-post: post@otral.no


Opplæringskontoret for Nordre Nordland

OTRAL
Rådhusgata 20, 8400 Sortland

Telefon: 90 92 24 33
E-post: post@oknn.no
www.oknn.no

Samarbeidspartnere