Yrker

YRKESJÅFØR
Faget omhandler arbeid innen godstransport og persontransport.

Viktige arbeidsoppgaver er:

 • Transport av varer og personer
 • Service og kundebehandling
 • Lasting og lossing
 • Dokumentbehandling
 • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

 

LOGISTIKKOPERATØR
Faget omhandler arbeid på godsterminal eller handel- og produksjonsbedrifter.

Viktige arbeidsoppgaver er:

 • Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
 • Mottak, interntransport, sortering og utlevering av varer og gods
 • Bruk av elektronisk verktøy for registerering av varer og gods
 • Kundebehandling
 • Planlegging av vareflyt og lagring
 • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
 • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr
Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av