Full opplæring i bedrift

Hva er FOB – Full opplæring i bedrift?
Opplæringstiden mot fagbrev er generelt 4 år. «Normalløpet» kalles 2 + 2 (2 år skole og 2 år lærling i
bedrift). Så finnes det flere varianter for de som ikke har gått «riktig» vg1 og/eller vg2 for å ta fagbrev
som Yrkessjåfør. Det viktigste opplæringskontorene ser etter er om kandidaten har bestått alle
fellesfagene på vg1 og vg2 yrkesfag. Disse fagene er norsk, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap og
kroppsøving. Ved å fullføre og bestå 2 år yrkesfaglig eller 1 år studiespesialiserende eller
studieforberedende har en gjort seg ferdig med alle fellesfagene.
Deretter kan bedriften, i samarbeid med sitt opplæringskontor, overta resten av opplæringen frem mot
fagprøven. Opplæringen kan starte fra den dagen bedriften og kandidaten blir enig. Dersom en allerede
har førerkort for tunge klasser så er det ingen søknadsfrist. For de som kun har førerkort klasse B starter
læretiden med et 19 ukers yrkessjåførkurs ved en av våre 11 landslinjer, der man tar førerkort for tunge
klasser. Her gjelder søknadsfrist (ca 1.november). Søkere med lærekontrakt blir rangert foran søkere
uten lærekontrakt. Opplæringskontoret kan bistå med å finne aktuelle bedrifter som har ledige
læreplasser, som kandidaten deretter selv søker til.
Alle lærlinger/lærekandidater på FOB-kontrakt må avlegge en tverrfaglig eksamen (YRK3102) før de kan
meldes opp til fagprøve. Dette er en 5-timers skriftlig eksamen. Opplæringskontoret kan hjelpe til med
eksamensforberedelser.

Hvem passer FOB for?
FOB er egnet for de som har fullført videregående skole, enten 2 år på yrkesfag eller minst 1 år
studiespesialiserende, men som ikke ønsker å fortsette i den utdanningen de har startet på. Etter 2 på
yrkesfag eller 1 år på stud.spes har man gjort seg ferdig med alle de obligatoriske fellesfagene som
trengs for å ta et fagbrev.

Hvor lang blir læretiden?
Ved å bestå alle de nevnte fellesfagene vil en få godskrevet minst 6 måneder av opplæringstiden. Da
gjenstår det 3,5 års læretid i bedrift. For en som har fullført vg1 Teknologi og industrifag (tidligere
Teknologi og Industriell Produksjon) og deretter f.eks vg2 Industriteknologi vil læretiden bli 2,5 år.
Dersom en allerede har førerkort på tunge klasser vil det gi ca 3 mnd fradrag. Relevant arbeidserfaring
kan også godskrives. Opplæringskontorene vil bistå med å gi råd om veien frem mot fagbrev i konkrete
tilfeller.

Hva om jeg mangler fag fra videregående?
Hvis du mangler 1 fag og er motivert for å ta det faget som privatist, så finnes det
eksamensforberedende kurs i regi av fylkeskommunene. Da må man bestå eksamen i løpet av
læretiden.
Hvis du mangler flere fag (f.eks ikke har fullført vg2 eller vg1) så kan den beste løsningen være å tegne
kontrakt som lærekandidat (opplæringskontrakt i stedet for lærekontrakt). Opplæringen blir den
samme som en lærling, men du avslutter med en kompetanseprøve i stedet for en fagprøve og får
kompetansebevis i stedet for fagbrev. Deretter kan du jobbe i min 12 mnd og ta fagprøven som
praksiskandidat. På den måten kan man bli fagarbeider uten å ha gått på videregående skole.

Yrkessjåførkompetanse – YSK
YSK er et felles europeisk regelverk som sier at alle som skal kjøre gods eller personer mot betaling
(vederlag) må ha bestått YSK-eksamen hos Statens Vegvesen. Alle som har lærekontrakt vil få en
dispensasjon (midlertidig kjøretillatelse) fra Statens Vegvesen som vil gjelde hele læretiden eller frem til
man har bestått den teoretiske YSK-eksamen hos Statens vegvesen. Dette gjelder også for de som ikke
har fylt 21.

Vognførere fra Forsvaret
Vernepliktige med førerkort klasse C kan begynne som lærling i en sivil bedrift, i prinsippet dagen etter
dimisjon. Det lokale opplæringskontoret dekker kostnader med 140 timers YSK-kurs og vil anbefale den
aktuelle fylkeskommunen om å godskrive 6 mnd av førstegangstjenesten som læretid.
Opplæringskontorene hjelper til med å beregne læretid, finne lærebedrift og ordne med lærekontrakt.

Hva med lønn?
Alle lærlinger har krav på lønn i hele læretiden. Som et utgangspunkt skal brutto lønn gjennom hele
læretiden utgjøre minst 1 brutto årslønn for en nyansatt fagarbeider i bedriften. Lærlinger med lengre
læretid enn 2 år vil, normalt sett, ha 80% av nyansatt fagarbeiderlønn i den læretiden som overstiger 2
år. Faste og variable tillegg (overtid etc) skal lønnes som hjelpearbeider (fast ansatt uten fagbrevtillegg).
Hele utdanningen er gratis.

Kan man bytte lærebedrift underveis?
Ja, det er fullt mulig. Det er opplæringskontoret som står som ansvarlig for lærekontrakten, mens bedriften er
ansvarlig for arbeidsavtalen. Det er derfor fullt mulig å bytte lærebedrift underveis, uten at man mister rettigheter
eller opplæringstid.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med ditt nærmeste opplæringskontor. Du finner oss på www.sotin.no

Gjeldende pr oktober 21. Endringer i lov og forskrift kan komme og fylkeskommunale forskjeller kan forekomme.

Last ned
Full opplæring i bedrift

Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift.
Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er relevante for bransjen.

Oslo og Viken Øst

Opplæringskontoret for service og samferdsel
Industriveien 11b, 2020 Skedsmokorset

Telefon: 22 25 75 03
E-post: oss@oltf.no
www.logistikkfag.no

Vestland

OK Transport og logistikk Firdavegen 6, 6801 Førde Telefon: 413 26 005 E-post: post@transportfag-sfj.no www.transportfag-sfj.no


Trøndelag Sør

OLKT
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller

Telefon: 950 03 766
E-post: post@olkt.no
www.olkt.no


Innlandet Øst

OTL Hedemark
Stolvstadvegen1, 2360 Rudshøgda

Telefon: 489 92 683
E-post: tom@otl-hedemark.no
www.otl-hedmark.no


Agder

Opplæringskontoret transport og logistikk Agder
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand

Telefon: 959 35 971
E-post: katrine@otl-agder.no
www.otl-agder.no

Viken Vest, Vestfold og Telemark

Opplæringskontoret Logistikk og Transport
Dr. Graaruds plass 6, 3080 Holmestrand

Telefon: 33 09 94 60
E-post: post@transportfag.no
www.transportfag.no


Innlandet Vest

OKBT Vestoppland
Damvegen 8, 2827 Hunndalen

Telefon: 905 32 785
E-post: jim@billerling.no
www.billerling.no

Tromsø og Nord-Troms

OKBT i Nord
Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø

Telefon: 480 39 833
E-post: post@bilfagtroms.no
www.bilfagtroms.no


Trøndelag Nord

OKBT
Bomveien 3, 7725 Steinkjer

Telefon: 950 22 200
E-post: okbt@okbt.no
www.okbt.no

Innlandet Nord

Opplæringskontoret Gudbrandsdalen

Skansen 7, 2670 Otta

Telefon: 995 57 788
Epost: post@opplaeringotta.no
www.opplaeringotta.no

Rogaland

Lærlingkontoret Yrkessjåfør og logistikk SA
Eikeskogvegen 30, 5570 Aksdal

Telefon: 928 87 590
E-post: post@larlingekontoret.no
www.lærlingekontoret.no

Nordland Midt

Indre Salten Opplæringskontor
Sjøgt. 86, Fauske

Telefon: 75 64 38 20
E-post: isok@isok.no
www.isok.no

Nordland Nord

OKIV
Postboks 189, 8459 Melbu

Telefon: 76 15 98 23
E-post: post@okiv.no
www.okiv.no

Finnmark

OTRAL
Storengveien 6, 9515 ALTA, Norge

Telefon: 95 93 77 74
E-post: post@otral.no

Nord-Helgeland

Opplæringskontoret Nord-Helgeland
Mellomvika 1, 8622 Mo i Rana, Norge
Telefon: 75 12 67 30
E-post: post@onh.no

xxx

YVIA
Margrethe Jørgensens vei 12, 9406 Harstad
Telefon: 416 66 320
yvia.no

Samarbeidspartnere