Transportbransjen i Norge søker kontakt med unge arbeidssøkere

Behovene for arbeidskraft i transportbransjen er store og økende, spesielt yrkessjåfører er etterspurt.
Opplæringskontorene som jobber med utdanning til transportbransjen arrangerer derfor, i samarbeid med Norges Lastebileierforbund og NHO Transport, rekrutteringsturneen Følg drømmen ikke strømmen 2021.

Turneen kjøres med en buss og to lastebiler, og i løpet av tre uker kommer vi til å arrangere ca. 36 lokale arrangementer, der skoleelever og jobbsøkere ønskes velkommen til å lære mer om de mange mulighetene som finnes i transportbransjen. På arrangementene kommer det også til å være representanter fra transportbedrifter, alt fra lærlinger til beslutningstakere, i tillegg til et variert utvalg av lastebiler og busser. Oversikt over alle stedene vi besøker finnes i dokumentet «Arrangementer 2021».

Opplæringskontorene, i samarbeid med sine medlemsbedrifter, tilbyr fagopplæring frem til avlagt fagprøve gjennom lærlingordningen. De fleste av våre lærlinger har gått 2 år på videregående skole før de starter som lærling i bedrift, men vi har en økende andel lærlinger som ikke har fullført videregående eller som har «feil» videregående til denne utdanningen. Vi tilstreber å gi et tilbud til alle som vil og som har førerkort klasse B og god helse. Utdanningen er gratis, og lærlingene får lønn under læretiden.

På de ulike stoppestedene langs turneen ønsker vi å komme i kontakt med jobbsøkere (og særlig de som er under 25 år) for å informere om utdanningsmulighetene og arrangere «speed-dating» med mulige arbeidsgivere.

Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift.
Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er relevante for bransjen.

Oslo og Viken Øst

Opplæringskontoret for service og samferdsel
Industriveien 11b, 2020 Skedsmokorset

Telefon: 22 25 75 03
E-post: oss@oltf.no
www.logistikkfag.no

Vestland

OK Transport og logistikk Firdavegen 6, 6801 Førde Telefon: 413 26 005 E-post: post@transportfag-sfj.no www.transportfag-sfj.no


Trøndelag Sør

OLKT
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller

Telefon: 950 03 766
E-post: post@olkt.no
www.olkt.no


Innlandet Øst

OTL Hedemark
Stolvstadvegen1, 2360 Rudshøgda

Telefon: 489 92 683
E-post: tom@otl-hedemark.no
www.otl-hedmark.no


Agder

Opplæringskontoret transport og logistikk Agder
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand

Telefon: 959 35 971
E-post: katrine@otl-agder.no
www.otl-agder.no

Viken Vest, Vestfold og Telemark

Opplæringskontoret Logistikk og Transport
Dr. Graaruds plass 6, 3080 Holmestrand

Telefon: 33 09 94 60
E-post: post@transportfag.no
www.transportfag.no


Innlandet Vest

OKBT Vestoppland
Damvegen 8, 2827 Hunndalen

Telefon: 905 32 785
E-post: jim@billerling.no
www.billerling.no

Tromsø og Nord-Troms

OKBT i Nord
Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø

Telefon: 480 39 833
E-post: post@bilfagtroms.no
www.bilfagtroms.no


Trøndelag Nord

OKBT
Bomveien 3, 7725 Steinkjer

Telefon: 950 22 200
E-post: okbt@okbt.no
www.okbt.no

Innlandet Nord

Opplæringskontoret Gudbrandsdalen

Skansen 7, 2670 Otta

Telefon: 995 57 788
Epost: post@opplaeringotta.no
www.opplaeringotta.no

Rogaland

Lærlingkontoret Yrkessjåfør og logistikk SA
Eikeskogvegen 30, 5570 Aksdal

Telefon: 928 87 590
E-post: post@larlingekontoret.no
www.lærlingekontoret.no

Nordland Midt

Indre Salten Opplæringskontor
Sjøgt. 86, Fauske

Telefon: 75 64 38 20
E-post: isok@isok.no
www.isok.no

Nordland Nord

OKIV
Postboks 189, 8459 Melbu

Telefon: 76 15 98 23
E-post: post@okiv.no
www.okiv.no

Finnmark

OTRAL
Storengveien 6, 9515 ALTA, Norge

Telefon: 95 93 77 74
E-post: post@otral.no

Nord-Helgeland

Opplæringskontoret Nord-Helgeland
Mellomvika 1, 8622 Mo i Rana, Norge
Telefon: 75 12 67 30
E-post: post@onh.no

xxx

YVIA
Margrethe Jørgensens vei 12, 9406 Harstad
Telefon: 416 66 320
yvia.no

Samarbeidspartnere