Logistikkoperatør

Utdanningen i logistikkfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen transport av gods og personell. Faget bidrar til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme logistikktjenester. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse om effektiv informasjonsflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods. Opplæringen skal fremme kompetanse om faktorer som kan påvirke lønnsomheten ved transport og lagring av varer og gods.

Last ned våre brosjyre om Logistikkoperatør

Utdanningsveien

VG1 Teknologi- og industrifag – 12 mnd.

 • Fellesfag
 • Felles programfag
 • Yrkesfaglig fordypning med praktisk opplæring
 • Muligheter for utplassering i transport- og logistikkbedrifter

VG2 Transport og logistikk – 12 mnd.

 • Fellesfag
 • Felles programfag transport og logistikk
 • Førerkort klasse B
 • Truckføreropplæring
 • ADR
 • Yrkesfaglig fordypning (utplassering) i én eller flere bedrifter innenfor logistikk, transport og kranbransjen

VG3 Læretid i bedrift – Logistikkfaget – 24 mnd.

 • Opplæring og praksis i bedrift
 • Lærlingen skal skaffe seg bred erfaring i yrket
 • Lastsikring, godshåndtering, service og kundebehandling, transportgeografi, kommunikasjon og samarbeid
 • Læretiden avsluttes med en todagers praktisk fagprøve

Om man ønsker å bli logistikkoperatør er den vanligste veien å gå VG1 Teknologi- og industrifag første året, for så å gå over til VG2 Transport og logistikk andre året.

Etter å ha gått Transport og logistikk kan man søke seg inn som lærling i Logistikkfaget.

Læretiden i bedrift

Læretiden i bedrift går normalt over 2 år og man vil til vanlig få én årslønn fordelt over disse årene. I løpet av læretiden skal man blant annet opparbeide seg kompetanse om nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til transport og logistikk, og faktorer som kan påvirke lønnsomheten i en logistikkbedrift. Opplæringen vil også utvikle din kompetanse på enkelt vedlikehold og sikker bruk av teknisk utstyr og hjelpemidler, samt ha sikker, hensynsfull og økonomisk håndtering av logistikkprodukter i fokus. Læretid i bedrift handler om å opparbeide seg erfaringer og kompetanse. Opplæringen er praktisk og det forventes at lærlinger produserer på lik linje med erfarne logistikkoperatører ved slutten av læretiden. Læretiden avsluttes med en todagers praktisk fagprøve. Består man denne prøven, får man fagbrev og yrkestittelen logistikkoperatør.

Om man ikke har gått på TIF eller Transport og logistikk, kan man fortsatt søke seg inn som lærling, men læretiden vil da bli noe lengre, inntil fire år.

Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift.
Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er relevante for bransjen.


Oslo, Akershus, Østfold

Opplæringskontoret for service og samferdsel
Gneisveien 12, 2020 Skedsmokorset

Telefon: 22 25 75 03
E-post: oss@oltf.no
www.logistikkfag.no


Sogn og Fjordane

OK Transport og terminalfag i Sogn og Fjordane
Firdavegen 6, 6801 Førde

Telefon: 917 77 496
E-post: rune@transportfag-sfj.no
www.transportfag-sfj.no


Trøndelag Sør

OLKT
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller

Telefon: 950 03 766
E-post: post@olkt.no
www.olkt.no


Innlandet Øst

OTL Hedemark
Stolvstadvegen1, 2360 Rudshøgda

Telefon: 489 92 683
E-post: tom@otl-hedemark.no
www.otl-hedmark.no


Agder

Opplæringskontoret transport og logistikk Agder
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand

Telefon: 959 35 971
E-post: katrine@otl-agder.no
www.otl-agder.no

Viken, Vestfold og Telemark

Opplæringskontoret Logistikk og Transport
Dr. Graaruds plass 6, 3080 Holmestrand

Telefon: 33 09 94 60
E-post: post@transportfag.no
www.transportfag.no


Innlandet Vest

OKBT Vestoppland
Damvegen 8, 2827 Hunndalen

Telefon: 905 32 785
E-post: jim@billerling.no
www.billerling.no


Tromsø og Finnmark

Opplæringskontoret for Bil- og Transportfag
Strandveien 106, 9006 Tromsø

Telefon: 480 39 833
E-post: post@bilfagtroms.no
www.bilfagtroms.no


Trøndelag Nord

OKBT
Bomveien 3, 7725 Steinkjer

Telefon: 950 22 200
E-post: okbt@okbt.no
www.okbt.no


Innlandet Nord

Opplæringskontoret for flere fag på Otta
Skansen 7, 2670 Otta

Telefon: 995 57 788
Epost: post@opplaeringotta.no
www.opplaeringotta.no


Rogaland Nord

Lærlingkontoret Yrkessjåfør og logistikk SA
Eikeskogvegen 30, 5570 Aksdal

Telefon: 928 87 590
E-post: post@larlingekontoret.no
www.lærlingekontoret.no


Nordland

Indre Salten Opplæringskontor
Sjøgt. 86, Fauske

Telefon: 75 64 38 20
E-post: isok@isok.no
www.isok.no


Opplæringskontoret i Vesterålen

OKIV
Postboks 189, 8459 Melbu

Telefon: 76 15 98 23
E-post: post@okiv.no
www.okiv.no

Samarbeidspartnere