Følg drømmen ikke strømmen 2024

SOTIN (Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen Transport og Logistikkfagene i Norge), Norges Lastebileier Forbund og NHO Transport er i ferd med å planlegge den landsdekkende turnéen «Følg drømmen ikke strømmen 2023». Turneen er et initiativ for å vise frem yrket som yrkessjåfør og utdanningsmulighetene innenfor våre fag til landets ungdommer, og vi ønsker å invitere til å være en del av dette.

Gjennom «Følg drømmen ikke strømmen» turneen ønsker vi å nå ut til ungdommer og arbeidssøkende på ulike steder i Norge, der de kan lære mer om de mange mulighetene som finnes i transportbransjen og veien inn til yrket. Turneen vil bli gjennomført fra 30. august til 30. september, med 1 buss og 2 lastebiler, og vi planlegger å arrangere ca. 40 stopp over hele landet.

På de lokale arrangementene vil det være representanter fra bransjen, videregående skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter. Vi har tro på at 7-8000 ungdommer vil få muligheten til å treffe oss i løpet av hektiske uker fra nord til sør. Vi ønsker å rette oppmerksomheten rundt rekruttering av yrkessjåfører, spesielt blant ungdommer.

Ønsker din bedrift å være sponsor?
For å gjøre Følg drømmen ikke strømmen turneèn mulig så er vi avhengig av sponsormidler fra bransjen. Som sponsor av arrangementet får din bedrift eksponering på kjøretøy som skal kjøre turneen, samt logo på gensere som deles ut til besøkende. Sponsorene vil også bli oppført på sotin.no sin hjemmeside og bliyrkessjåfør. no.

For årets turné koster det 40 000,- kr å være sponsor.
Svarfrist er 31. mai 2023 til post@sotin.no
Har dere noen spørsmål angående turneen så er det bare å ta kontakt med oss.

Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift.
Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er relevante for bransjen.

Oslo og Viken Øst

Opplæringskontoret for service og samferdsel
Industriveien 11b, 2020 Skedsmokorset

Telefon: 22 25 75 03
E-post: oss@oltf.no
www.logistikkfag.no

Vestland

OK Transport og logistikk Firdavegen 6, 6801 Førde Telefon: 413 26 005 E-post: post@transportfag-sfj.no www.transportfag-sfj.no


Trøndelag Sør

OLKT
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller

Telefon: 950 03 766
E-post: post@olkt.no
www.olkt.no


Innlandet Øst

OTL Hedemark
Stolvstadvegen1, 2360 Rudshøgda

Telefon: 489 92 683
E-post: tom@otl-hedemark.no
www.otl-hedmark.no


Agder

Opplæringskontoret transport og logistikk Agder
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand

Telefon: 959 35 971
E-post: katrine@otl-agder.no
www.otl-agder.no

Viken Vest, Vestfold og Telemark

Opplæringskontoret Logistikk og Transport
Dr. Graaruds plass 6, 3080 Holmestrand

Telefon: 33 09 94 60
E-post: post@transportfag.no
www.transportfag.no


Innlandet Vest

OKBT Vestoppland
Damvegen 8, 2827 Hunndalen

Telefon: 905 32 785
E-post: jim@billerling.no
www.billerling.no

Tromsø og Nord-Troms

OKBT i Nord
Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø

Telefon: 480 39 833
E-post: post@bilfagtroms.no
www.bilfagtroms.no


Trøndelag Nord

OKBT
Bomveien 3, 7725 Steinkjer

Telefon: 950 22 200
E-post: okbt@okbt.no
www.okbt.no

Innlandet Nord

Opplæringskontoret Gudbrandsdalen

Skansen 7, 2670 Otta

Telefon: 995 57 788
Epost: post@opplaeringotta.no
www.opplaeringotta.no

Rogaland

Lærlingkontoret Yrkessjåfør og logistikk SA
Eikeskogvegen 30, 5570 Aksdal

Telefon: 928 87 590
E-post: post@larlingekontoret.no
www.lærlingekontoret.no

Nordland Midt

Indre Salten Opplæringskontor
Sjøgt. 86, Fauske

Telefon: 75 64 38 20
E-post: isok@isok.no
www.isok.no

Nordland Nord

OKIV
Postboks 189, 8459 Melbu

Telefon: 76 15 98 23
E-post: post@okiv.no
www.okiv.no

Finnmark

OTRAL
Storengveien 6, 9515 ALTA, Norge

Telefon: 95 93 77 74
E-post: post@otral.no

Nord-Helgeland

Opplæringskontoret Nord-Helgeland
Mellomvika 1, 8622 Mo i Rana, Norge
Telefon: 75 12 67 30
E-post: post@onh.no

xxx

YVIA
Margrethe Jørgensens vei 12, 9406 Harstad
Telefon: 416 66 320
yvia.no

Samarbeidspartnere