Nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget

Det er enighet i opplæringskontorene og bransjeorganisasjonene som jobber med transport og logistikk i Sotin-nettverket om å innføre nasjonal læreplassgaranti i yrkessjåførfaget.

Læreplassgarantien gis til alle elever som har fullført og bestått vg2 Transport og logistikk. I tillegg må søkerne tilfredsstille disse viktige kriteriene:

  • Aktiv deltakelse i YFF gjennom vg2
  • Lavt udokumentert fravær
  • Bestått i alle fag på vg1 og vg2
  • Har førerkort klasse B
  • Har kompetansebevis truck (minimum T1, T2 og T4) og ADR grunnkompetanse
  • Godkjent helseattest for førerkort klasse C/D
  • Grunnleggende ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig i hht læreplanen for yrkessjåførfaget, samt krav fra oppdragsgivere innen offentlig kollektivtransport i Norge.

For å kunne oppfylle Læreplassgarantien forutsettes det nok kapasitet på førerkortopplæring.

Læreplassgarantien gjelder i alle landets regioner der SOTIN er representert og kan innebære behov for en viss mobilitet blant søkerne.

Opplæringskontorene i Sotin organiserer de aller fleste lærekontraktene i Yrkessjåførfaget i Norge. Avtalen støttes av Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport.

 

Kontaktpersoner i Sotin:

Trond Helge Henriksen                                                                            Anne Marie Fjellseth

Styreleder                                                                                                    Koordinator

920 17 250                                                                                                  413 98 696

trond.helge@bilfagtroms.no                                                                  post@sotin.no